Sản phẩm -

Location: No 17,Road 34 ,Phường Bình trị đông B, Quận Bình Tân,Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Súng hàn B501, làm mát bằng dung dịch

( Đánh giá 5 sao )
Liên hệ

Súng hàn B501, 500A, làm mát bằng dung dịch của Abicor Binzel.

- Dòng hàn: 500A khí CO2 

- Chu kỳ làm việc: 100%

- Cỡ dây hàn: 1.0mm-1.6

Súng hàn B501, 500A, làm mát bằng dung dịch của Abicor Binzel.

- Dòng hàn: 500A khí CO2 

- Chu kỳ làm việc: 100%

- Cỡ dây hàn: 1.0mm-1.6mm

Maxpro200

Giá : Liên hệ

Xem thêm

SQBT 500A

Giá : Liên hệ

Xem thêm

ADA 306

Giá : Liên hệ

Xem thêm

Kẹp mát 500A

Giá : Liên hệ

Xem thêm

ProCUT T21

Giá : Liên hệ

Xem thêm

ProCUT 30

Giá : Liên hệ

Xem thêm

ProCUT 15

Giá : Liên hệ

Xem thêm

ProCUT 25

Giá : Liên hệ

Xem thêm

Soldamatic 2018

Giá : Liên hệ

Xem thêm

Powermax 45A

Giá : Liên hệ

Xem thêm

Max200

Giá : Liên hệ

Xem thêm

Daihen D12000

Giá : Liên hệ

Xem thêm

HPR 130/260XD

Giá : Liên hệ

Xem thêm